x
Loading...

I-435 Exits in Kansas

Showing: Family Friendly

Exit 2
Lenexa, KS
Family white 18@2x
Electric Park
Right (NE) - 0.29 miles
Family white 18@2x
Garmin Olathe Soccer Complex
Left (SW) - 1.89 miles
Exit 3
Lenexa, KS
Family white 18@2x
Bois DArc Park
Right (E) - 0.58 miles
Family white 18@2x
Lenexa Ks-City of
Right (NE) - 0.65 miles
Family white 18@2x
Sar-Ko-Par Trails Park
Right (E) - 0.89 miles
Family white 18@2x
Shawnee Mission Dog Park
Left (W) - 1.63 miles
Family white 18@2x
Little Mill Creek South Park
Right (NE) - 1.8 miles
Exit 5
Shawnee, KS
Family white 18@2x
Shawnee Mission Park
Left (S) - 0.98 miles
Exit 6A
Shawnee, KS
Family white 18@2x
Swarner Park
Right (NE) - 0.95 miles
Exit 6B
Shawnee, KS
Family white 18@2x
Mill Creek Streamway Park
Left (W) - 1.59 miles
Exitarrow white 18@2x
Koller Enterprises
Left (W) - 1.79 miles
Exit 8A
Shawnee, KS
Family white 18@2x
Mill Creek Streamway Park - Wilder Dr Entrance
Left (W) - 1.22 miles
Family white 18@2x
Johnson County Park
Left (SW) - 1.87 miles
Family white 18@2x
Charles J Stump Memorial Park
Left (W) - 1.91 miles
Exit 8B
Kansas City, KS
Family white 18@2x
2 Birds Farm
Right (E) - 1.59 miles
Exit 13B
Kansas City, KS
Lodging white 18@2x
Great Wolf Lodge
Left (W) - 0.29 miles
Exit 14B
Kansas City, KS
Family white 18@2x
Legends Field
Left (W) - 0.88 miles
Exit 15A
Kansas City, KS
Family white 18@2x
Wyandotte County Lake Park
Right (E) - 1.57 miles
}