x
Loading...

I-35 Exits in Kansas

Showing: Family Friendly (Bowling)

Exit 220
Olathe, KS
Food white 18@2x
Main Event Olathe
Right (W) - 0.22 miles
Exit 218
Olathe, KS
Exitarrow white 18@2x
Olathe Lanes East Bowling Center
Left (E) - 0.45 miles
Exit 215
Olathe, KS
Food white 18@2x
Mission Bowl
Right (NW) - 1.05 miles
Exit 183
Ottawa, KS
Exitarrow white 18@2x
Fusion Alley
Right (NW) - 0.28 miles
Exit 128
Emporia, KS
Exitarrow white 18@2x
Flint Hills Lanes
Left (SE) - 1.57 miles
Exit 71
El Dorado, KS
Food white 18@2x
Grizzly Bowl
Left (E) - 0.96 miles
Exitarrow white 18@2x
Eldorado Fun Center
Left (E) - 0.99 miles
Exit 53
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
The Alley Indoor Entertainment
Right (NW) - 1.33 miles
Exit 50
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Round1 Wichita
Right (W) - 1.0 miles
}