x
Loading...

I-235 Exits in Kansas

Showing: Outdoor Places

Exit 15
Wichita, KS
Family white 18@2x
Home Grown Kansas
Left (SW) - 1.09 miles
Exit 11
Wichita, KS
Family white 18@2x
Meridian Dog Park
Left (SE) - 0.85 miles
Exit 10
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Sedgwick County Zoo
Right (W) - 0.5 miles
Camp white 18@2x
Saddle 'Em Up
Left (SE) - 0.87 miles
Exit 2
Wichita, KS
Family white 18@2x
Watson Park
Left (NE) - 1.28 miles
}