x
Loading...

I-235 Exits in Kansas

Showing: Attractions

Exit 2
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Seneca Bowl
Right (N) - 2.18 miles
Exit 3
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Roller City
Right (N) - 0.45 miles
Exit 8
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
West Acres Bowling Center
Left (W) - 1.04 miles
Exitarrow white 18@2x
Carousel Skate Center
Right (E) - 1.16 miles
Exitarrow white 18@2x
Urban Air Adventure Park - Wichita
Left (SW) - 2.47 miles
Exit 9
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
All Star Sports Entertainment
Left (NW) - 1.62 miles
Exitarrow white 18@2x
Play It Again Sports
Left (SW) - 2.04 miles
Exitarrow white 18@2x
Regal Warren West IMAX & ScreenX
Left (NW) - 2.12 miles
Exit 10
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Sedgwick County Zoo
Left (NW) - 0.61 miles
Exitarrow white 18@2x
Botanica, The Wichita Gardens
Right (SE) - 2.22 miles
Exit 13
Wichita, KS
Exitarrow white 18@2x
Camp Hiawatha
Left (NE) - 1.67 miles
}