x
Loading...

I-285 Exits in Georgia

Showing: Automotive

Exit 2
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
The Ultimate Car Wash & Detail
Right (E) - 0.19 miles
Auto white 18@2x
Oge Tires
Right (E) - 1.29 miles
Exit 1
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Karim's New & Used Tires
Left (SE) - 1.23 miles
Auto white 18@2x
Az Discount Tire Service
Right (SW) - 1.28 miles
Auto white 18@2x
Jiffy Lube
Left (NE) - 1.6 miles
Auto white 18@2x
Xpress Lube Center
Left (SE) - 1.7 miles
Exit 60
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Tire Spot
Right (S) - 0.62 miles
Auto white 18@2x
Uni-Tech Paints & Body Shop
Right (SE) - 1.5 miles
Auto white 18@2x
Midas
Right (W) - 1.97 miles
Auto white 18@2x
Conquest Auto Repairs
Right (W) - 2.1 miles
Shell
Right (SW) - 2.16 miles
$3.359
Jan 30
Exit 58
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Tjs Mechanics
Right (SW) - 0.1 miles
Auto white 18@2x
TJS Mechanics
Left (W) - 0.18 miles
Auto white 18@2x
Auto Check & Repair by Sports Car Service
Right (E) - 0.2 miles
Auto white 18@2x
B B & K Auto Parts
Left (SW) - 0.3 miles
Auto white 18@2x
Bimmer Benz Auto Service
Left (W) - 0.43 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 58
Exit 58
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
AutoTech
Right (S) - 0.5 miles
Auto white 18@2x
El Abuelo Tires
Left (N) - 0.8 miles
Auto white 18@2x
US Auto Sales Forest Park
Right (SE) - 0.82 miles
Auto white 18@2x
Certi-Fit Auto Body Parts
Right (S) - 0.97 miles
Auto white 18@2x
Maaco Collision Repair & Auto Painting
Right (SE) - 1.01 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 58
Exit 55
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Vanguard Truck Centers
Right (SW) - 0.3 miles
Auto white 18@2x
U S Auto Parts & Salvage
Right (SE) - 0.48 miles
Auto white 18@2x
Credit City Auto Sales
Right (SE) - 0.66 miles
Auto white 18@2x
Certified Auto Repair
Right (SE) - 0.84 miles
Auto white 18@2x
Fuerza Latina Auto Shop
Right (SE) - 0.9 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 55
Exit 53
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
God's Own Tires
Right (SE) - 0.07 miles
Auto white 18@2x
Blue Beacon of Atlanta East
Right (S) - 0.34 miles
Auto white 18@2x
Speedco - Conley
Right (S) - 0.49 miles
Auto white 18@2x
Low Price Auto Glass
Right (E) - 0.6 miles
Auto white 18@2x
Pull-A-Part
Right (E) - 0.67 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 53
Exit 51
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Quick Tire & Rims Stop
Right (S) - 0.07 miles
Auto white 18@2x
Rush Truck Centers - Atlanta Collision Center
Left (W) - 0.88 miles
Auto white 18@2x
Ayus Auto Service
Right (S) - 1.61 miles
Exit 48
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Chris Motors Auto Sales
Right (S) - 0.13 miles
Auto white 18@2x
Advance Auto Tech
Right (SE) - 0.26 miles
Auto white 18@2x
Drummer Import Service and Sales Center
Right (SE) - 0.33 miles
Auto white 18@2x
Zoom Express Car Wash
Right (SE) - 0.41 miles
Auto white 18@2x
Decatur Tire
Left (NW) - 0.76 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 48
Exit 44
Decatur, GA
Auto white 18@2x
Top Notch Auto Detailing
Left (W) - 0.15 miles
Auto white 18@2x
Wilson's Garage
Left (SW) - 0.4 miles
Auto white 18@2x
Mercedes V M Foreign Car Sales Service
Right (E) - 0.69 miles
Auto white 18@2x
Warner's General Auto Services
Right (E) - 0.77 miles
Auto white 18@2x
Superior Chevrolet
Right (E) - 0.79 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 44
Exit 43
Decatur, GA
Auto white 18@2x
Josh's All Good Used Tires Shop
Right (SE) - 0.37 miles
Advance Auto Parts
Left (NW) - 0.55 miles
Auto white 18@2x
Godfather Wheels and Tires
Left (NW) - 0.69 miles
Auto white 18@2x
Auto Access
Left (NW) - 0.72 miles
Auto white 18@2x
D S Auto Sales
Left (NW) - 0.98 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 43
Exit 41
Scottdale, GA
Auto white 18@2x
European Automotive Specialists
(NW) - 0.04 miles
Auto white 18@2x
Olympic Auto Sales
Right (N) - 0.06 miles
Auto white 18@2x
TK Professional Window Tint
Right (NE) - 0.52 miles
Auto white 18@2x
Pep Boys
Right (NE) - 0.63 miles
O'Reilly Auto Parts
Left (SW) - 1.07 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 41
Exit 40
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Ni Automotive Repair
Right (NE) - 0.72 miles
Auto white 18@2x
RDS Automotive Service
Left (SW) - 1.01 miles
Auto white 18@2x
Karma VW and Audi
Left (SW) - 1.04 miles
Auto white 18@2x
Hurt Roadside Assistance
Left (SW) - 1.16 miles
Auto white 18@2x
Keener Auto Repair
Left (SW) - 1.19 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 40
Exit 39A
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
JG Tire Services
Left (NW) - 0.64 miles
Autozone
Left (NW) - 0.64 miles
Auto white 18@2x
JJ Express Car Wash
Left (NW) - 0.71 miles
Auto white 18@2x
Signature Automotive Specialists
Left (W) - 0.72 miles
Auto white 18@2x
Mr Transmission
Left (W) - 0.72 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 39A
Exit 38
Tucker, GA
Auto white 18@2x
Service King Collision Tucker
Right (SE) - 0.07 miles
Auto white 18@2x
1 Decatur Pro Auto Repair
Left (W) - 0.74 miles
Auto white 18@2x
Almost Auto Service
Right (SE) - 0.76 miles
Exit 37
Tucker, GA
Auto white 18@2x
Dekalb Tire & Automotive Service
Right (SE) - 0.15 miles
Auto white 18@2x
Brake Master
Right (E) - 0.17 miles
Auto white 18@2x
Take 5 Oil Change
Right (E) - 0.17 miles
Auto white 18@2x
Mr Foamy Hand Car Wash
Left (W) - 0.25 miles
Auto white 18@2x
Goodyear Auto Service
Left (W) - 0.66 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 37
Exit 34
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Goodyear Auto Service
Right (SE) - 0.31 miles
Auto white 18@2x
Buyavette
Left (W) - 0.99 miles
Auto white 18@2x
Randies Service Center
Right (E) - 1.87 miles
Exit 32
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
L & M Auto Service
Left (W) - 0.18 miles
Auto white 18@2x
Caliber Collision
Right (N) - 0.3 miles
Auto white 18@2x
CARSTAR Universal Body Shop and Collision
Left (SW) - 0.48 miles
Auto white 18@2x
Meineke Car Care Center
Left (SW) - 0.49 miles
Auto white 18@2x
ARC Window Tinting
Left (SW) - 0.52 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 32
Exit 31B
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Porsche Atlanta Perimeter
Right (SW) - 0.32 miles
Auto white 18@2x
Porsche Atlanta Perimeter - Service Department
Right (SW) - 0.33 miles
Auto white 18@2x
Hennessy Lexus of Atlanta
Right (SW) - 0.36 miles
Auto white 18@2x
Mike Rezi Nissan Atlanta
Right (S) - 0.37 miles
Auto white 18@2x
Nalley INFINITI of Atlanta
Right (S) - 0.4 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 31B
Exit 30
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Bright Car Wash
Left (W) - 0.44 miles
Auto white 18@2x
Luxury Hand Car Wash
Left (W) - 0.97 miles
Auto white 18@2x
Cartique Hand Wash & Detailing
Left (W) - 1.06 miles
Chevron
Right (N) - 2.74 miles
$3.499
Jan 31
Exit 29
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Mr. Tire Auto Service Centers
Right (N) - 2.15 miles
Discount Tire
Left (SE) - 2.75 miles
Exit 28
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Goodyear Auto Service
Right (NW) - 0.37 miles
Exit 25
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
McCullough NAPA Auto Care
Right (NW) - 0.04 miles
Auto white 18@2x
Express Oil Change & Tire Engineers
Right (NE) - 0.04 miles
Auto white 18@2x
Pep Boys
Right (N) - 0.43 miles
Auto white 18@2x
Ezmissions
Right (N) - 0.68 miles
Auto white 18@2x
Dekalb Tire & Automotive Service
Right (N) - 0.7 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 25
Exit 22
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Warranty Direct
Left (E) - 0.32 miles
Exit 20
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Mavis Tires & Brakes
(SW) - 0.65 miles
Auto white 18@2x
Xpress Auto Glass
Right (W) - 0.66 miles
Auto white 18@2x
Cycle Gear
Left (SW) - 0.67 miles
Auto white 18@2x
Steve Rayman Chevrolet
Right (W) - 0.67 miles
Auto white 18@2x
Ed Voyles Kia
Right (W) - 0.7 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 20
Exit 20
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Nalley Lexus Smyrna
Right (W) - 0.23 miles
Discount Tire
Right (W) - 0.25 miles
Auto white 18@2x
Pep Boys
Right (NW) - 0.28 miles
Auto white 18@2x
Ceramic Guyz
Right (N) - 0.3 miles
Costco Wholesale
Left (S) - 0.3 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 20
Exit 18
Smyrna, GA
Auto white 18@2x
Bob Mcdonald Goodyear
Left (E) - 0.19 miles
Auto white 18@2x
Ed's MB Medics
Right (W) - 0.74 miles
Auto white 18@2x
Tires Plus
Right (W) - 0.79 miles
Auto white 18@2x
Car Connex
Right (NW) - 1.82 miles
Auto white 18@2x
Auto Cool
Right (NW) - 1.84 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 18
Exit 16
Smyrna, GA
Auto white 18@2x
Deluxe Hand car wash
Left (SE) - 0.29 miles
Auto white 18@2x
RSpeed
Right (NW) - 0.46 miles
Auto white 18@2x
Vinings Auto Repair
Right (NW) - 0.46 miles
Auto white 18@2x
Danco Financial
Right (NW) - 0.47 miles
Advance Auto Parts
Right (SW) - 0.49 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 16
Exit 15
Smyrna, GA
Auto white 18@2x
T3 Atlanta
Left (SE) - 0.19 miles
Auto white 18@2x
Shine & Drive Car Wash
Right (NW) - 0.24 miles
Auto white 18@2x
Take 5 Car Wash
Right (NW) - 0.28 miles
Auto white 18@2x
Mobile Wash Express
Right (W) - 0.44 miles
Auto white 18@2x
Vaughan Automotive
Left (NE) - 0.62 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 15
Exit 12
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Blue Beacon of Atlanta West
Left (E) - 0.28 miles
Auto white 18@2x
Derricks Used Tires
Left (SE) - 0.63 miles
Auto white 18@2x
S & S Muffler & Brake Shop
Left (SE) - 0.8 miles
Auto white 18@2x
Jordan Tire Service
Left (SE) - 0.82 miles
BP
Left (SE) - 0.97 miles
$3.379
Feb 1
Show All Automotive Businesses at Exit 12
Exit 9
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Chamber Tires
Right (NW) - 0.55 miles
O'Reilly Auto Parts
Left (E) - 0.63 miles
Auto white 18@2x
AX Autos
Left (E) - 1.05 miles
Exit 7
Atlanta, GA
Auto white 18@2x
Tidal Wave Auto Spa
Right (W) - 0.19 miles
Auto white 18@2x
Tires Plus
Right (W) - 0.53 miles
Auto white 18@2x
Glass America
Right (W) - 1.82 miles
Auto white 18@2x
Mighty Muffler Auto Repair Center of Atlanta
Left (SE) - 2.09 miles
Autozone
(S) - 2.3 miles
Show All Automotive Businesses at Exit 7
}