x
Loading...

I-185 Exits in Georgia

Showing: Family Friendly

Exit 12
Columbus, GA
Exitarrow white 18@2x
Columbus Visitor Center
Left (N) - 0.14 miles
Exit 8
Columbus, GA
Family white 18@2x
Britt David Park
Left (NE) - 0.4 miles
Family white 18@2x
Columbus Consolidated Government
Left (N) - 0.62 miles
Family white 18@2x
Windsor Park
Left (E) - 1.41 miles
Family white 18@2x
Heath Park
Left (NE) - 1.5 miles
Exitarrow white 18@2x
Caddyshack Miniature Golf
Right (NW) - 1.66 miles
Exit 6
Columbus, GA
Family white 18@2x
Columbus Consolidated Government
Left (E) - 0.81 miles
Burger King
Right (W) - 2.86 miles
Exit 3
Columbus, GA
Burger King
Right (SW) - 2.18 miles
}